Juny 2018 #53
Tendències

Solvia preveu un augment dels visats d’obra nova el 2018

Les previsions del departament d’anàlisi de Solvia assenyalen un creixement del nombre de visats d’obra nova a Espanya.

Solvia estima que els visats d’obra nova per a ús residencial arribaran a les 96.000 unitats el 2018. Aquesta dada representarà un increment del 18,8% interanual respecte a 2017, any en què els permisos per construir habitatges nous es van situar en 80.786 unitats, segons dades del Ministeri de Foment.

Els visats d’obra nova van marcar mínims històrics el 2013 (34.288 unitats) i el 2014 van començar a ascendir de manera progressiva fins avui. Aquesta tendència a l’alça es mantindrà el 2018, segons dades del departament d’anàlisi de Solvia.

Respecte a l’activitat promotora, Solvia destaca una major presència a les principals capitals de província, encara que l’activitat es va estenent a altres municipis de més de 50.000 habitants.

Solvia també preveu un increment dels habitatges nous lliurats al mercat. El 2017 es van adjudicar 44.798 habitatges nous i en 2018 es preveu que es lliurin 56.000. Aquesta dada suposa un creixement del 25% interanual. Segons Solvia, el període de maduració de les promocions, superior als 24 mesos, fa que el nombre d’habitatges lliurats augmenti de forma més progressiva que els visats.

Xifres de compravenda
Les previsions de Solvia per a la compravenda d’habitatges d’obra nova són positives, encara que el creixement esperat serà encara contingut. Segons dades del departament d’anàlisi de Solvia, les transaccions d’obra nova el 2018 se situaran al voltant de les 56.000 unitats, que suposa un augment de 26% respecte a l’any anterior.

Comportament dels preus
El comportament dels preus dels habitatges d’obra nova el 2017 va ser positiu. Segons dades de l’INE, la taxa anual dels preus de l’habitatge nou va ser del 7,4% a tancament de 2017 i va encadenar dos trimestres seguits de pujades. Les Illes Balears, Catalunya i la Comunitat de Madrid van ser les comunitats autònomes on més va créixer el preu de l’habitatge nou l’any passat. Segons les estimacions de Solvia, aquestes tres comunitats autònomes lideraran precisament els increments del preu el 2018.

Notícies relacionades

Solvia preveu que el preu de l’habitatge creixerà un 6,1% el 2018

Solvia preveu que la compravenda d’habitatge seguirà creixent el 2018

Com es comportarà la compravenda d’habitatges en els pròxims anys?

Com evolucionarà el preu de l’habitatge durant els pròxims anys?

<< tornar