Juny 2018 #53
Tendències

Solvia actualitza el seu Índex de Confiança Immobiliària

Solvia aporta dades actualitzades del seu Índex de Confiança Immobiliària que mesura la percepció i les expectatives dels espanyols envers la compra d’un habitatge. D’acord amb els resultats d’aquest indicador, la majoria dels espanyols considera que és un bon moment per comprar una casa.

Tal com reflecteixen les últimes dades de l’Índex de Confiança Immobiliària Solvia, la situació de confiança immobiliària dels espanyols és favorable en situar-se en un valor de 108 punts sobre 200 en el mes d’abril, el que significa que continua en terreny positiu. No obstant això, aquest índex és lleugerament inferior al registrat un any enrere (112 punts) i també al de fa sis mesos (116). Les raons que justifiquen aquestes lleugeres variacions són la percepció dels espanyols d’un encariment del preu de l’habitatge, una tendència que creuen que es mantindran en els propers dos anys juntament amb un descens d’oportunitats al mercat.

Situació actual
La confiança immobiliària actual es manté estable i se situa en 103 punts. Concretament, el 63% dels enquestats considera que és un bon moment per comprar un habitatge a nivell general, principalment perquè es percep com una bona inversió per a l’estalvi (41%) i perquè encara es poden trobar bones oportunitats al mercat (22%). No obstant això, només el 40% dels enquestats opina que actualment és un bon moment per comprar a nivell personal, encara que l’expectativa de compra a dos anys a nivell personal millora i se situa en el 61%.

Situació a futur
L’indicador que mesura la confiança immobiliària a dos anys es manté també en terreny positiu i es posiciona en 113 punts, tot i que descendeix 9 punts percentuals respecte a l’indicador de novembre (122 punts). Les raons que justifiquen l’índex a dos anys són la percepció que en aquest període hi haurà una evolució a l’alça dels preus de l’habitatge, menys oportunitats al mercat, menor accés a finançament així com una opinió menys favorable sobre les condicions laborals i d’estalvi.

Bon moment per vendre
L’indicador de venda millora respecte al de l’any passat i se situa 14 punts per damunt. Concretament, el 46% dels enquestats creu que actualment és un bon moment per vendre un habitatge per la percepció que els preus de l’habitatge seguiran pujant.

Les expectatives sobre la venda d’habitatge a dos anys segueixen sent millors que les actuals. En aquest cas, el 69% dels consultats opina que d’aquí dos anys serà un millor moment per vendre que l’actual, encara que en aquest cas, aquesta xifra es manté estable respecte a abril de 2017.

Visió regional
Per àrees geogràfiques, el nivell de confiança immobiliària dels espanyols es manté en terreny positiu en totes les comunitats autònomes. Madrid i Catalunya, amb 106 i 102 punts sobre 200, registren els Índexs de Confiança Immobiliària per sota de la mitjana, per l’alça percebuda en els preus, al costat d’Andalusia. Per contra, el Nord, Llevant i Centre se situen per sobre de la mitjana.

Els perfils més joves i els perfils socioeconòmics més alts mostren un nivell de confiança major, enfront dels enquestats de major edat i situació socioeconòmica més baixa, on l’índex es deteriora respecte a l’onada prèvia.

Notícies relacionades

És un bon moment per comprar un habitatge?

Com ha evolucionat el preu de l’habitatge en 2017?

El 71% dels espanyols creu que, en general, és un bon moment per comprar un habitatge

Solvia preveu que el preu de l’habitatge creixerà un 6,1% el 2018

<< tornar