Solvia

Solvia Price Index®

Valorem el teu habitatge

Valora aquí el teu habitatge
amb Solvia Price Index®

Si coneixes la referència cadastral, escriu-la aquí

A més, introdueix el nombre d'habitacions i banys de l'habitatge

Núm. hab.*
Núm. banys*

Si no coneixes la referència cadastral, emplena aquests camps

Província
Municipi*
Número*
Portal*
Escala*
Planta*
Porta*
Tipologia*
Núm. hab.*
Núm. banys*
España
Solvia

No trobes el teu habitatge? Fes clic aquí

*Per a habitatges de tot Espanya, llevat del País Basc.

Gestiona les teves preferències


Amb la finalitat que conegui les ofertes de productes o de serveis comercialitzats per SOLVIA o terceres entitats amb les quals SOLVIA signi un acord de col·laboració, les dades personals facilitades durant la visita a la nostra pàgina web seran tractades amb el seu consentiment per oferir-li informació sobre aquests productes i serveis. A aquest efecte, SOLVIA pot elaborar perfils amb finalitats comercials basats en l'anàlisi de les dades personals que ens faciliti en cada moment o les que puguin obtenir a través d'altres fonts d'informació d'accés o de caràcter públic, xarxes socials o dades de navegació mitjançant galetes. Addicionalment, per poder oferir-li els serveis i els productes que millor s'adaptin a la seva sol·licitud i avaluar la qualitat del servei prestat, l'informem que les seves dades es podran usar per part de Solvia per a la realització d'enquestes orientades a aquest objectiu. Vostè podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades, revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament de les dades personals, i també exercitar els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i portabilitat i a no ser objecte de decisions automatitzades adreçant-se per escrit a Solvia Serveis Immobiliaris, SLU, Avinguda Òscar Esplà núm. 37, 03007 - Alacant (Espanya) o enviant un correu electrònic a l'adreça protecciondedatos@solvia.es.

Pot consultar informació addicional a “Informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal”. Accepto el tractament de les meves dades personals d'acord amb els termes que s'expressen aquí: en cas afirmatiu, cliqueu SÍ QUE ACCEPTO: SÍ QUE ACCEPTO // NO ACCEPTO

La millor valoració amb Solvia Price Index®

Solvia Price Index ens permet assessorar-te perquè posicionis el teu habitatge al preu més adequat del mercat. Aquesta eina combina tot el coneixement del sector immobiliari i t’aporta la informació que et cal en el procés.

Tenim una gran base de dades de preus reals de venda que hem obtingut de diverses fonts (oficials i pròpies).
Solvia Price Index és el model de predicció de preus que incorpora algoritmes de machine learning basats en el Big Data immobiliari i en l’experiència real de vendes de Solvia, amb més de 94.000 habitatges venuts.
Aportem informació de valor demogràfica i socioeconòmica relativa a la zona.
Et posicionem davant la competència, ja que coneixem l’estoc de l’entorn, com també la demanda potencial que hi ha per a l’immoble.
A més, les nostres tecnologies ens permeten actualitzar mes a mes la informació.