Solvia Price Index®

Valorem el teu habitatge

Valora aquí el teu habitatge
amb Solvia Price Index®

Si coneixes la referència cadastral, escriu-la aquí

A més, introdueix el nombre d'habitacions i banys de l'habitatge

Núm. hab.*
Núm. banys*

Si no coneixes la referència cadastral, emplena aquests camps

Província
Municipi*
Número*
Portal*
Escala*
Planta*
Porta*
Tipologia*
Núm. hab.*
Núm. banys*
España
Solvia

No trobes el teu habitatge? Fes clic aquí

*Per a habitatges de tot Espanya, llevat del País Basc.

Gestiona les teves preferències


SOLVIA podrà oferir a l'interessat, i remetre-li per qualsevol mitjà, també per mitjans electrònics (telèfon, correu electrònic o un mitjà equivalent), comunicacions amb ofertes i propostes comercials relatives a productes o serveis comercialitzats per SOLVIA i pertanyents a aquest, a les societats del Grup Intrum o a terceres entitats amb què SOLVIA signi un acord de col·laboració. A aquest efecte, SOLVIA podrà tractar les dades personals dels interessats i elaborar perfils amb finalitats comercials basats en l'anàlisi i l'avaluació de les dades personals esmentades que l'interessat faciliti en cada moment, i també les que es derivin de les operacions que formalitzi amb SOLVIA o les dades procedents de terceres entitats respecte de les quals l'interessat hagi autoritzat SOLVIA a accedir-hi, o les que es puguin obtenir perquè l'interessat hagi fet manifestament públiques a través de xarxes socials, dades de navegació mitjançant cookies, o, fins i tot, les que s'obtinguin mitjançant la utilització de tècniques automàtiques basades en les dades actuals, històriques i estadístiques, com ara residència, capacitat patrimonial o renda, i dades de consum. Addicionalment, i per tal d'oferir-li els serveis i productes que s'adaptin més bé a la seva sol·licitud i avaluar la qualitat del servei prestat, l'informem que Solvia pot utilitzar les seves dades per a la realització d'enquestes orientades a aquesta finalitat. Vostè podrà, en els termes establerts en la normativa sobre protecció de dades, revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament de les dades personals, així com exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i portabilitat, i demanar no ser objecte de decisions automatitzades. Per fer-ho, s'haurà d'adreçar per escrit a Solvia Serveis Immobiliaris, SLU, carrer Ebenisteria, 26, Alacant (03008), Espanya, o mitjançant correu electrònic a la bústia protecciondedatos@solvia.es.

Pot consultar informació addicional detallada sobre protecció de dades de caràcter personal a l'Avís legal. Accepto el tractament de les meves dades personals d'acord amb els termes que s'expressen aquí: en cas afirmatiu, cliqui SÍ, ACCEPTO: SÍ, ACCEPTO// NO ACCEPTO

La millor valoració amb Solvia Price Index®

Solvia Price Index ens permet assessorar-te perquè posicionis el teu habitatge al preu més adequat del mercat. Aquesta eina combina tot el coneixement del sector immobiliari i t’aporta la informació que et cal en el procés.

Tenim una gran base de dades de preus reals de venda que hem obtingut de diverses fonts (oficials i pròpies).
Solvia Price Index és el model de predicció de preus que incorpora algoritmes de machine learning basats en el Big Data immobiliari i en l’experiència real de vendes de Solvia, amb més de 94.000 habitatges venuts.
Aportem informació de valor demogràfica i socioeconòmica relativa a la zona.
Et posicionem davant la competència, ja que coneixem l’estoc de l’entorn, com també la demanda potencial que hi ha per a l’immoble.
A més, les nostres tecnologies ens permeten actualitzar mes a mes la informació.